About I want to live close to you

Starting out from Stockholm, Jacob Felländer has conducted a photographic experiment. Over twelve days, he visited in turn New York, Los Angeles, Hong Kong, Bombay, Dubai and Paris with the intent of capturing the world in one single negative. Through a special technique with a modified analouge camera he was able to wind forward and expose the film one centimetre at the time. The result is a panorama of cities flowing into each other in chronological order, with details sticking out of the visual noise with a piercing intensity.

Niclas Östlind, curator and PhD candidate at University of Gothenburg, School of Photography

“I made a journey around the world, visiting its most densely populated cities. An analog experiment with the intent to capture the entire world in one image. The whole world on a single, multi-exposed negative.

As places and people merged before me, I grew increasingly fascinated at how close together we all live. For the first time in the history of mankind, more of us live in cities than in the country, and we have spent fortunes building the most amazingly infra-structured conurbations.

These creations continue to fascinate me. Our habitat in these places may seem grotesque but we actually get along surprisingly well in our cities. We may think that we are different, we may think we like or dislike each other. But still, we choose to live extremely close to one another: next to, underneath, on top of.
Close. Close together.”

Jacob Felländer, April 2011

Med Stockholm som utgångspunkt har Jacob Felländer genomfört ett fotografiskt experiment. Under tolv dagar besökte han i tur och ordning New York, Los Angeles, Hong Kong, Bombay, Dubai och Paris med intentionen att fånga världen på ett enda negativ. Genom en speciell teknik med en modifierad analog kamera har det varit möjligt att exponera och samtidigt vrida fram filmen en centimeter i taget. Resultatet är ett panorama där städerna flyter in i varandra i kronologisk ordning och där detaljer framträder i det visuella bruset med en etsande intensitet.

Niclas Östlind, curator och doktorand på Högskolan För Fotografi vid Göteborgs Universitet

“Jag gjorde en resa jorden runt och besökte våra mest befolkade storstäder. Ett experiment med analog kamera i syfte att fånga hela världen på en bild. Hela världen på ett enda multiexponerat negativ.

Allteftersom platser och människor flöt samman framför mig, blev jag mer och mer fascinerad av hur nära varandra vi alla lever. För första gången i mänsklighetens historia är det fler av oss som bor i städer än på landet, och vi har lagt ner oändliga resurser på att skapa de mest makalöst infrastrukturerade urbana landskap.

Jag kan inte sluta fascineras av dessa skapelser. Vårt sätt att leva på dessa plaster kan kanske tyckas groteskt men vi kommer faktiskt förvånansvärt bra överens i våra städer. Vi kanske tror oss vara annorlunda, vi kanske tror oss gilla eller ogilla varandra. Men ändå väljer vi att bo så extremt nära: bredvid, under, ovanpå.
Nära. Nära varandra.”

Jacob Felländer, april 2011